İhracat.in

logo

DSP – Talep Tarafı Platformu

dsp talep tarafı platformu

Dijital reklamlar, gelenekselleşmiş reklamlar ile benzer hedeflere sahip olmakla birlikte reklam vermek ve yayınlatmak anlamında geleneksel sistemlerden daha farklı çalışırlar. Geleneksel, radyo, televizyon veya basılı yayın reklamlarında; doğrudan kanal veya gazete ile iletişime geçerek reklam yayınlatabiliyorken dijital reklamlarda algoritma biraz daha farklı işlemektedir. Milyarlarca internet sitesinin ve sayfasının bulunduğu ortamda sitelere tek tek ulaşarak karmaşık algoritmalar içeren reklamların yayınlanması pratik olmadığından talep tarafı platformu olarak adlandırılan bir reklam verme platformu kullanılır. İngilizce demand side platform kelimelerinin baş harflerinden oluşan DSP sistemi dilimize talep tarafı platformu olarak çevrilse de aslında reklam sunmak isteyen siteler ile reklam verenleri buluşturan bir yapıyı ifade ediyor. Talep tarafı platformu hem reklam veren hem de reklam yayınlayacak mecraların buluştukları bir ortam olarak daha net tanımlanabilir.

Demand Side Platform – DSP Çalışma Prensipleri

Demand side platform DSP’ler, reklam verenlerin ihtiyaçlarına uygun reklam mecralarının seçilmesini kolaylaştırmak amacı ile şekillenirler. Reklam veren e-ticaret veya e-pazarlama platformları reklamlarının belirli bir kitleye, belirli saatlerde veya belirli bölgelerde farklılaşarak gösterilmesini isteyebilirler. Talep tarafı platformları, bu istekleri algoritmalar vasıtası ile harmanlayarak reklam yayınlayıcılarından aldığı veriler ile karşılaştırarak en etkin reklam stratejisinin belirlenmesinde yardımcı olur. Oluşturulan dijital envanterler ile reklam yayınlayıcıların datalarını da reklam verenlere yardımcı olmak için derleyen DSP’ler bu sayede hem zamandan hem de paradan tasarruf edilmesini sağlar.

E-Ticarette Demand Side Platform

E-ticaret pazarlamasında ve reklamcılığında talep tarafı platformları reklam verme işlemlerinin kolaylaştırılması ve hedefine daha kolay ulaşması için gerekli altyapıyı hazırlarlar. DSP’lerin etkin olarak profesyonel ekiplerce kullanımı, e-ticaret sitesinin reklamcılık başarısını doğrudan etkileyen etmenlerden birisidir. DSP’lerin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Pek çok talep tarafı platformu gerçek zamanlı teklif verme sistemi ile çalışmaktadır. Bu sayede reklam verirken tasarruf sağlamanın önünü açar.
  • DSP’ler ile mobil ortamlar gibi farklı dijital mecralarda reklam girdileri oluşturulabilir.
  • Talep tarafı platformları ile reklamların performansları ve hedef kitleye olan erişimi çeşitli algoritmalar ile kontrol edilerek denetlenebilir.

DSP’ler, e-ticarette internet reklamcılığının önemli bir bacağını oluşturarak reklamların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Neden DSP Planlamasına Gereksinim Duyuluyor?

DSP çalışması, reklam verenlerin hedef kitlelerine ulaşımını net şekilde kolaylaştırır. Bu da yani hedeflenen kitleye kolay ulaşmak da maliyetleri düşürmede çok etkili bir seçenektir. DSP kullanarak reklam verenler, ulaşmak istedikleri müşteri kitlelerinin lokasyonlarını, ilgi alanlarını hedefleyebilir. Ayrıca yapacakları reklam kampanyası için  belirli zaman dilimi de belirleyebilirler. Doğru ve etkili DSP yönetimi ile bütçenizi verimli kullanarak daha çok kullanıcıya ulaşabilir, daha düşük maliyetlerle daha yüksek etkisi olan bir iletişim yürütebilirsiniz. Ayrıca DSP platformu kullanımı, satış yaratma ve ya satış hacmini büyütme kampanyaları için de etkilidir.

ihracat.in ile DSP Süreci

ihracat.in, e-ticarette ve e-ihracatta dijital pazarlama konusuna bütüncül bir yaklaşımla yaklaşıyor. Veriye dayalı pazarlama içinde de DSP konusunda faydalı olma ilkesiyle sonuç alıyor. Bu bakış açısı da ülke genelinde hızla büyüyen ve küresel pazara açılan çok sayıda işletmenin pazarlama süreçlerindeki başarıda izleniyor.

    Bize Ulaşın
    Bize Ulaşın
    X