İhracat.in

logo

GMP

gmp growth management platform

Pazarlamada büyümek ve gelişmek için özellikle internetin devreye girmesi sonrasında çok çeşitli algoritmalar ve programlar ile pazarlama çalışmaları desteklenmeye başlandı. Hem satış hem de pazarlama etkinliklerinin dijital mecralara yönelmesi ve bu yönelimlerin sonucu olan e-Ticaret sistemleri, birbirleri arasındaki rekabette ön plana çıkmak için bu algoritma ve programları kullanma yarışı içerisindeler. GMP olarak kısaltılan ve uluslararası literatürde kullanılan kavram; pazarlama ve satış mecralarında harmanlanarak kullanılan bilgi akışına göre müşteri bazlı pazarlama politikalarının kurgulanabilmesine dayanıyor. GMP nedir sorusunun yanıtı İngilizce kökenli kısaltmanın dilimize çevirisi ile açıklanabilir. GMP; “Growth Management Platform” olarak kısaltılan, dilimize de doğrudan “Büyüme Yönetimi Platformu” olarak çevrilebilen bir kavram. Temelde GMP; pazarlama faaliyetlerinde planlı olarak müşteriye sunulacak içeriklerin seçimini ve yönetimini içeren sistemlerin tamamını kapsıyor. GMP, bir bilgisayar programı veya algoritması olabileceği gibi e-ticaret sitelerinin tüm pazarlama kurgusunu da kapsayabiliyor.

Growth Management Platform Özellikleri

GMP, son yıllarda e-Ticarette en popüler pazarlama sistemlerinin başında geliyor. GMP programları ve algoritmaları profesyonel kişilerce yönetildiğinde ve gerekli bilgi desteği sağlandığında oldukça iyi pazarlama sonuçları verebiliyor. Doğru müşteriye ulaşmak için gerekli materyaller hedef kitleye GMP algoritmaları yardımı ile gösterilerek müşterinin ilgisini özel olarak çekebiliyor. e-Ticarette kullanılan pek çok müşteriye özgü gösterim veya aksiyon, GMP kapsamında ele alınabiliyorken GMP özelliklerinden birisi gelen verileri işleyerek müşterinin ihtiyacı olan içeriği otomatik olarak sunabiliyor. GMP’nin bazı özellikleri:

 • Müşteri ihtiyacına yönelik ürünleri algılayarak ön plana çıkarabilir.
 • Dinamik içerikler ile sadece müşteri bazlı değil zaman bazlı da pazarlama olanağı sunar.
 • Formlar ve çıktıları düzenleyerek ileriki pazarlama adımlarına yardımcı olur.
 • Çok kanallı kampanyalar hazırlayabilir.
 • Müşterileri veya müşteri gruplarını izleyerek kişiye özel ürün sunabilir.
 • Müşterilere otomatik önerilerde bulunabilir.

GMP programlarının özelliklerini kullanabilmek için doğru yazılımların yanı sıra profesyonel kişilerce düzenlenen bir veri ve çıktı akışı oluşturulması da şarttır.

Growth Management Platform Avantajları

Detaylı ve profesyonelce uygulanan GMP, pazarlama alanında önemli avantajları da beraberinde getiriyor. GMP avantajları arasında müşteri bazlı yaklaşımların otomatik olarak yapılması geliyor. Doğru GMP algoritmaları ile kurgulanan bir e-Ticaret sitesi her müşteriye özel olarak reklamlar, ürünler hatta tavsiyeler sunarak müşteri özelinde pazarlama yaklaşımları hazırlanabilmesini sağlar. GMP, sadece e-Ticaret sitesine gelen müşterileri değil, potansiyel müşterileri de veri analizleri ile tarayarak, özel sunulan reklamlar ile de kazanma ihtimalini artırabilir. Profesyonel bir ekiple koordine edilen GMP algoritmaları bir e-ticaret platformunda önemli pazarlama başarısı sağlayabilir.

  Bize Ulaşın
  Bize Ulaşın
  X