İhracat.in

logo

Veri Madenciliği

veri madenciliği

Pazarlama ve satış alanında müşteriye doğru şekilde ulaşabilmek için öncelikle müşteri topluluğunun pazarlama alanında kullanılacak bilgilerinin öğrenilmiş olması gerekiyor. Müşteri topluluğu veya hedef pazar hakkında bilinmesi gereken çok fazla veri olabilir. Bilinmesi gereken çok fazla bilginin yanında verilerin toplanacağı bilgi havuzu ise genellikle karmaşık ve gerekli bilgilerin yanında pek çok gereksiz bilgiyi barındırmaktadır. Veri madenciliği burada devreye girerek hedef pazar ile ilgili gerekli bilgilerin toplanarak müşteri portföyünün çıkarılmasına ve pazarlama çalışmalarına ön ayak olmaya yarar. Veri madenciliği nedir sorusunun yanıtı kısaca büyük bir veri havuzundan pazarlama için gerekli olan bilgilerin çeşitli yollardan çekilmesi olarak verilebilir. Eskiden çeşitli anket çalışmalarının veya genel istatistiki bilgilerin içinden manuel olarak yapılan veri analizleri, günümüzde internetin ve bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşması ile çeşitli otomatik veya yarı otomatik algoritmalar ile yapılabilmektedir.

Büyük Veri ve Veri Madenciliği

Veri madenciliğinde sıkça karşılaşılan kavramların başında büyük veri (big data) geliyor. Big data nedir sorusuna veri madenciliği açısından yanıt verilecek olursa üst veri kümesi olarak tanım yapılabilir. Büyük data, pazarlama alanındaki müşteri havuzundan elde edilen faydalı veya gereksiz tüm verileri içermektedir. Müşterilerin yaşı, cinsiyetleri, konuştukları diller, sık ziyaret ettikleri web siteleri gibi reklamcılıkta kullanılabilecek pek çok kavrama ulaşılırken aynı zamanda müşterilerin dinledikleri müzik türü, izledikleri filmler gibi bazı durumlarda pazarlama açısından gerekli olmayan bilgiler de büyük datanın içindedir. Günümüzde pek çok farklı mecradan bilgi toplanarak harmanlanabildiği için büyük veri havuzunun içerisinden pazarlama için etkin bilgiyi çekmek ancak veri madenciliği ile mümkündür. Devasa bilgi datalarının olduğu alanlarda etkin bir veri madenciliği ise ancak çeşitli algoritmalar ile sağlanabilmektedir.

e-Ticarette Veri Madenciliğinin Önemi

e-Ticarette müşterilere daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmanın temel yolu müşteriler hakkında bilgi edinmekten geçiyor. Bilgi edinme aşamasında özellikle pek çok bilginin içerisinden faydalı ve gerekli olanları seçmek etkili bir data mining süreci gerektiriyor. Veri madenciliği, e-Ticaret ve e-Pazarlama alanlarında sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle web sitelerinden gelen verilerin işlenerek gerekli istatistiklerin yorumlanması e-ticarette başarıyı artırıcı faktörler arasında bulunuyor. Veri madenciliğinin önemli özellikleri:

  • Veri madenciliği e-Ticarette müşteriyi daha iyi tanımayı sağlar.
  • Veri madenciliği ile elde edilen veriler, pazarlama ve satışın daha etkin aynı zamanda hedefe yönelik yapılmasını sağlamak için kullanılır.
  • Veri madenciliği sayesinde oldukça zaman tasarrufu sağlanır.

    Bize Ulaşın
    Bize Ulaşın
    X